vapnew


Our Video Gallery
Shri Vasudev Devnani, Vidhan Sabha Adhyaksh Rajasthan at Panchkarma Workshop
Classical Method of Vaman Karma by Prof. US Nigam
Ayurved Kaushlam 2023 Dehradun-An Allopath Doctor's faith in Ayurveda
Ayurveda Kaushlam 2023 at Dehradun- Samhita Nirupan
Rishi Yagya 2023 at Charak Danda, Himalya
Abhyas Varg Kashi - Ayush Minister U.P
Ayurveda@2047 at Meerut
Agnikarm Workshop @ NIA Jaipur
विश्व आयुर्वेद परिषद स्थापना के 25 वर्ष_ लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ
Ashtang Hridya Shloka Parayan- World record