vapnew


VISHWA AYURVED PARISHAD MEMBERS & SPECIAL INVITES
vapnew

Vishwa Ayurveda Parishad Executive Members


Sr NAME ADDRESS CONTACT
1 Shri Umashankar Sharma Uttar Pradesh 94127 34322
2 Dr. Rishi Raj Vashishth Haryana 9355445166
3 Dr. Jatinder Gupta J&K 94191 96040
4 Dr. Pawan Sharma West Begal 9830989242
5 Dr. Yatendra Singh Malik Uttrakhand 94103 55267
6 Dr. Prem Shankar Pandey Uttar Pradesh 94153 16791
7 Dr. Yogesh Kumar Pandey New Delhi 9013858523
8 Dr. Sridhar Anishetty Telangana 92477 16400
9 Dr. Gajanand Hegde Karnataka 9448738936
10 Dr. A.Sami Reddy Telangana 9849343432
11 Dr. GR Chakravarthy Karnataka 98401 09787
12 Dr. K.V. Ramanna Andhra Pradesh 70936 14684
13 Dr. Govind Prasad Gupta Rajasthan 97843 48668
14 Dr. Sudhanshu Tripathi Bihar 9852992353
15 Dr. Bishnu Chaudhary Meghalaya 94015 97062
16 Dr. Naresh Bhargava Haryana 94160 51032
17 Dr. Vinish Gupta Uttrakhand 95574 31208
18 Dr. Kishori Lal Sharma Rajasthan 94147 02671